Jose Rizal: kanyang pananaw

RIZAL:Pagsusuri ng mga Akda

Ang mga batis para sa websayt na ito ay binubuo ng mga aklat at artikulong naglalaman ng mga mahahalagang impormasyon para sa paksang kapangyarihang bayan. Binigyan ng pangunahing halaga ang mga librong naglalaman ng mga kaisipan ni Rizal ukol sa kapangyarihang bayan. Gayundin naman isinama ang mga naisagawa nang pag-aaral ng ibang may akda na naghahayag ng mga kaisipan ni Rizal tungkol sa nabanggit na paksa. Tiningnan din ang iba pang akda tungkol sa pagpapamalas ng kapangyarihang bayan upang maipakita ang mga pangyayaring bahagi ng kasaysayan ng bansa. Mahalaga ang bahaging ito upang maiugat ang mga kaisipan ukol sa kapangyarihang bayan sa mga aktwal na pangyayari. Upang maisagawa ito ay babagtasin ng proyektong ito ang mga pagpapahayag ng kapangyarihang bayan mula panahong Espanyol hanggang sa kontemporaryong panahon.

 

  

 

——————-

 

 

 

https://grupongjoe.wordpress.com/rizal-pagsusuri-ng-mga-akda/rizal-at-ang-kapangyarihang-bayan/

 

 

https://grupongjoe.wordpress.com/rizal-pagsusuri-ng-mga-akda/pananaw-ni-jose-rizal-at-kapangyarihang-bayan-ngayon/

Advertisements