Jose Rizal: kanyang pananaw

Mga Sanggunian

Libro:

Abinales, Patricio N. at Donna J. Amoroso. 2005. State and Society in the Philippines. Pasig: Anvil Publishing, Inc.

Agoncillo, Teodoro A. Bahaghari’t Bulalakaw: Katipunan ng mga Sanaysay at mga Pag-aaral. Quezon City: University of the Philippines Press, 1998.

A Scrapbook about EDSA 2: People Power uli! With jokes, text messages, photos, digital images and more. Manila: Philippine Center for Investigative Journalism, 2001.

Baltazar, Francisco. Florante at Laura: Ang Dakilang Awit ni Balagtas. Manila: Philippine Education     Company, 1950.

Bernadette, Abrera, et. Al. Kasaysayang Bayan: Aralin sa Kasaysayang Pilipino. Quezon City: ADHIKA ng Pilipinas, 2001.

Kalaw-Tirol, Lorna, ed. Duet for EDSA: Chronology of a Revolution 1986. Manila: Foundation for Worldwide People Power, Inc., 1995.

Mamot, Patricio R. Ph. D. Profile of Filipino Heroism. New Day Publishers: Quezon City, 1986.

Melendrez-Cruz, Patricia and Chua, Apolonio Bayani, eds. Himalay: Kalipunan ng mga Pag-aaral kay Jose Rizal. Manila: Sentrong Pangkultura ng Pilipinas, 1991.

Ramos, Jesus Fer, Tiamson-Rubin, Ligaya, and Del Rosario, Patricia, eds. Mga Piling akda ni Jose Rizal. Quezon City:  Rex Book Store, 1989.

Santillan, N.M.R. and Conde, M.B.P., eds. Kasaysayan at Kamalayan: Mga Piling Akda ukol sa Diskursong Pangkasaysayan. Quezon City: Limbagang Pangkasaysayan, 1998.

Schumacher, John N. S.J. The Noli Me Tangere as Catalyst of Revolution. Quezon City: Phoenix Publishing House Inc., and the Ateneo de Manila University, 1987.

Tasio El Filosofo and Padre Florention: An Inquiry into Rizal’s Prophetic Vision

Alice G. Guillermo, The Contradictions Behind the Revolution of 1896, Kasaysayan at Kamalayan: Mga Piling Akda Ukol sa Diskursong Pangkasaysayan

Ong, Allan A. Mga Kaisipan ni Dr. Jose Rizal. Kalamba, Laguna: 1998.

Pahayagan:

De Quiros, Conrado. “Teyktu.” Philippine Daily Inquirer, Agosto 20, 2010.

Advertisements