Jose Rizal: kanyang pananaw

Mga Sipi

“Hindi tutol si Rizal sa himagsikan, ayon na rink ay Dr. Valenzuela, kung wala na   nga bang ibang landas na maaaring tahakin tungo sa ikatutuklas ng minimithing   kalayaan, nguni’t hindi pa panahon, sa palagay ni Rizal, na mapasubo ang bayan sa isang   mahigpit na kalagayang mahirap labasan.”

—“Bahaghari’t Bulalakaw: Katipunan ng mga Sanaysay at mga Pag-aaral “ni Teodoro Agoncillo


“Inilalagay kong batayan ang pagkatuto ng bayan, upang sa   pamamagitan ng pag-aaral at paggawa ay magkaroon siya ng sariling katauhan at maging   dapat siya sa mga iyon. Ipinayo ko sa aking mga sinulat ang pag-aaral, ang mga   katangiang pambayan sapagka’t kung wala ng mga ito ay wala namang katubusan.”

—“Mga Piling akda ni Jose Rizal” nina Jesus fer Ramos, Ligaya Tiamson-Rubin at Patricia Del Rosario


“Sa loob at labas ng bayan kong sawi, kaliluha’y siyang nangyayaring hari,   kagalinga’t bait ay nalulugami, ininis sa hukay ng dusa’t pighati.”

—“Florante at Laura: Ang Dakilang Awit ni Balagtas” ni Francisco Baltazar

“Patriotism or love of country is the basis of nationalism, the feeling, sentiment, or attitude that inspires and directs human will and aspirations to achieve state ideals…”

—“THE REFRACTED ECHOES: NATIONALISM AND REALISM IN RIZAL’S NOLI ME TANGERE” ni Lucilla Hosillos


“Pure and spotless aim, – those were the conditions Rizal laid down as prerequisites to a revolution… His concept of revolution is therefore based on reasons, not on passion.”

—“RIZAL AND THE PHILIPPINE REVOLUTION” ni Teodoro Agoncillo

“ Ang kailangan ay ang patitipon-tipon ng mga batong nakakalat sa kabukiran… ang pasemento ng mga ito upang makapagtayong ng edipisyong kanilang matatawag na kanilang sariling tahanan kung saan sila magpla-plano para sa kanilang masagana, malaya, at mapayapang buhay.” – Jose Rizal

—“KAKAIBANG PAGBASA SA EL FILIBUSTERISMO” ni Albina Peezon Fernandez
Advertisements