Jose Rizal: kanyang pananaw

Tungkol sa Grupo

 “Imahe ni Rizal na natagpuang pumapalamuti sa pader sa isang music bar sa Makati.”

Nakuha ang litratong ito mula sa Blogsite ni EJ Yap, Heroes of a New Age, Disyembre 30, 2008.

JOSE noon, JOE ngayon. Kami ang grupong Joe. Isang grupo ng mga kabataang mag-aaral sa Unibersidad ng Pilipinas na may mithiing sumakatawan bilang isang Jose Rizal sa modernong panahon. Hindi man sa pamamaraan ng pagsusulat ng mga nobela o sa pagbubuwis ng buhay, aming mithiin na makapag-iwan ng marka sa mamamayang Pilipino. Marka, na tulad ni Rizal ay nakapagbigay at nagsilbing impluwensiya para sa pagbabago.

Sa simpleng gawain man o responsibiladad mula sa tahanan, maging sa simple at tapat man na paglilingkod sa serbisyo, maging sa simpleng paghandog at pagbahagi man ng aming kakayahan sa pamamaraan ng pagtulong sa kapawa tao, yayaposin namin ang bawat segundong ito. Bawat segundong sa ami’y sana’y makapagbigay daan upang tumpak at tiyak naming mapaigting ang damdamin ng bawat Pilipino, hindi lamang para sa isa’t isa, kung hindi pati na rin sa bayan.

Munting tinig man kung iisipin, sa munting pamamaraan man kung titingnan, naniniwala kaming ang aming mumunting kakanyahan ay maaring pag-ugatan ng mas mayabong na punong magbubunga ng masagana at masiglang umaga para sa mamamayang Pilipino.

Hindi lang kami, hindi lang ang grupong JOE, kung hindi pati na rin ikaw; naniniwala ang aming grupong kaya natin, kaya mo: MAGING SI RIZAL, MAGING SI JOSE ng kasalukuyan.

 

Advertisements